Fra vision til mål

Fra vision til mål med kirkens kommunikation. Inden du begynder med struktureret kommunikation i dit sogn vil jeg anbefale at kirkens medarbejdere og menighedsrådet får en visionsdag med disse punkter på dagsordenen.

  • Kend dit sogn.
  • Målsætning og mission.
  • Vælg fokus målgrupper.

Hvordan når vi så målgrupperne

På visionsdagen blev der valgt tre målgrupper. I stedet for at skyde med spredehagl til alle sognets beboere, blev det bestemt at samle kræfterne for at nå tre grupper.

Børn, forældre og ældre.  Det er de tre segmenter.

Hvordan får vi så bedre kontakt med dem.

Ja, den første kontakt med børn sker ved fødselsanmeldelsen, navngivning eller dåb. Babyerne kan deltage i babysalmesang.

Derefter mulige arrangementer for at fejre dåben. 3-års dag og femårsdag. Så er der minikonfirmander og endelig konfirmandundervisning.

Der er familiegudstjenester og familievenlige gudstjenester som advent og jul, helligtrekonger, fastelavn, påske, sommerfest og sommerlejr, høstgudstjeneste og halloween/allehelgen.

Der er en god ide at få lavet en kontaktdatabase. Derfra er det muligt at sende sms og mails og breve i forbindelse med mærkedage og højtider og begivenheder.

Nogle hjemmesideløsninger har indbygget værktøjer for at gøre administrationen lettere. Barnet skal kun skrives ind en gang. Derefter vil der automatisk kunne sendes mails på bestemte tidspunkter.

Fra en side til komplet kommunikation

Der er ikke noget særligt ekstra arbejde ved det. Men det skal sættes i system.

På samme måde kan du gøre med forældre og ældre.

Scroll to Top