Fra en side til komplet kommunikation

Hjemmesiden samler alle tråde

En fuldstændig kommunikationsløsning

En moderne hjemmeside er knyttet til et kommunikationssystem. F.eks. Churchdesk eller DKMs hjemmesidesystem.

Her skal man kun skrive oplysninger om et arrangement et sted. Så bliver hjemmesiden, sogn.dk og aviserne automatisk opdateret med information.

Hjemmesiden er dit instrumentbrædt, så du kan styre kommunikationen.

Hjemmesiden samler trådene i kirkens kommunikation

Hjemmesiden samler alle tråde

Hjemmesiden er ikke kun en statisk side, som sognebørnene måske finder. Den er central i hele samtalen og dialogen med mennesker i området.

Kirkens medarbejdere kan på siderne vise, hvad der sker i kirke, sognegård og konfirmandstue.

Hjemmesiden har værktøjer til kommunikation:

Kommunikationen er ikke monolog (envejskommunitation);  
men dialog (samtale). 

Scroll to Top